Resor österut

 

Resa till Sibirien november 1990


Några kolleger i Leningrad


Några kolleger i Moskva

 

Några kolleger i Novosibirsk

Utdrag ur dagbok från resan till Sibirien november 1990

 För den vetenskapliga rapporten klicka här

 

 Resa med tåg till kolleger i Klaipeda-Vilnius-Moskva-Kostroma-Leningrad-Tallin-Tartu

 

Resan till Sibirien

Som ett led i ett forskarutbyte besökte jag Sovjetunionen i november 1990. Agneta följde med. Det var under en dramatisk period i landets historia. Perestrojka och glasnost har medfört ökad demokrati och yttrandefrihet men i alla andra avseenden en förvärring av tillvaron för sovjetmedborgarna. Brottsligheten ökar. Varubristen i affärerna har tilltagit, framförallt sedan i somras. För den vanliga sovjetmedborgaren är livet utanför arbetsplatsen mycket arbetsamt. Mycken tid går åt för inköp. Förr betydde inte lönen så mycket - bristerna var tämligen jämt fördelade. Nu har inkomsten större betydelse: den som har gott om pengar kan köpa det mesta. Och ännu större betydelse har det om man kan skaffa västvaluta. Den som har västvaluta kan köpa allt

Dagboksanteckningarna avspeglar livet ur en privilegierad västerlännings synvinkel

 

Dagboken innehåller följande rubriker

Att resa i SSSR

Med röda armens svartbuss för en dollar.

Vi slipper straffavgift på lokaltåget.

Bilar åker vi med ibland.

Billig flygresa med Aeroflot till Sibirien.

Trucklöpning nytt transportsätt?

Nu har vi frihet – nu gäller inte gamla regler

Om väntsalar och dylikt.

Diverse problemen i landet

Miljöproblem.

Ekonomiska problem i sjukvården.

Historia - levande, dystert 50-årsminne.

Glasnost och perestrojka

Folkets röst?

Den som har dollar får alltid något att äta.

Att bo på hotell.

Nyckelproblem.

Hemma hos ryssen.

a) Hos Vasilij, vår språklärare. Vasilij

b) Hos Sergej och Zina, musiker och översättare.

cl Hos Tatjana Gembitskaja. överläkare i Leningrad.

d) Hos Ludmilla och Eleonora, sibiriska överläkare.

e) Hos Olga. Ogift underläkare.

f) Hos Alexander, polisen i Moskva som köpte noter till Åderlåtarne i Halmstad

Hur ser ryssen ut?

Ofta fungerar det inte.

Strul vid ankomsten.

Gator, telefon, TV och elektricitet

Mörklagd bostad.

Inget telefonsamtal till Geneve.

Ekonomi, priser o löner.

Löner

På teater och bio.

Populära PEF-mätare.

Intervju om läkarutbildning

Åter i det perfekta landet.

Agnetas dagbok en måndag i Moskva.

 

Den vetenskapliga rapporten innehåller följande avsnitt

 

Rapport från studiebesök (forskarutbyte) vid medicinska institutioner i Leningrad, Moskva och Novosibirsk.

1 The All-Union Research Institute of Pulmonology of the Ministry of Health of the USSR.

Angående läkarnas förhållanden:

Besök på olika avdelningar

Angående preparatval

Patientfall

Vårdavdelning

2 Immunologiska institutet, 6, Kashirskoye Shosse, Moskva.

Besök på olika enheter

Stort upptagningsområde

Astmaavdelning

Besök hos en patient:

Olika forskningsprojekt

Patientbesök:

Fortsatt besök på avdelningen

Läkarnas villkor

3 Andra medicinska institutet i Moskva (med centralt lungmedicinskt institut för ryska rådsrepubliken under ledning av professor Chuchalin).

Läkemedel

Laboratoriet

Veckomöte

Intensivvård

Allmänna terapiavdelningen för astma.

Speciell behandlingsmetod: kallt vatten!

4. institutet för klinisk immunologi, Novosibirsk (chef: professor V P Lozovoy).

Några publikationer

Fortsatt samarbete