Min e-postadress är dinglenisse (snabela) telia.com
(den rätta adressen inte utskriven för att minska antalet spam)
 
Förr dög det med Meritförteckning.
Nu ska det vara CV, där man berömmer sig själv alldeles väldigt
Om jag skulle söka ett arbete nu,
då skulle mitt CV se ut ungefär så här 
Nils Eriksson, född 25 mars 1934 i Bengtsfors.
Ansågs vara ett snällt barn.
Utbildning
Småskolan i Låghem (varannan dag) och Folkskolan i Folkesberg (Dingle) Om denna tid kan man läsa i "När kriget kom till Dingle"
  
Grundläggande moral lärde jag mig i söndagsskolan som pappa och mamma hade hemma i vårt kök.


Realexamen vid Högre allmänna läroverket i Uddevalla
Handelskurs vid Ljungskile folkhögskola
Studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Uddevalla 1955

Medicine kandidat, Lunds universitet 1958
Medicine licentiat 1965


 
Legitimerad läkare 1965
Medicine doktor, Göteborgs universitet 1977 Avhandling: Diagnostic methods in reaginic allergy. A clinical evaluation in patients with bronchial asthma and allergic rhinitis
Specialist i Allmän internmedicin 1969
Specialistkompetens allergologi
Docent i invärtesmedicinsk allergologi, Göteborgs universitet 1985
Arbeten
Under skoltiden arbetat som affärsbiträde i Bengtsfors, som småskollärare i Munkedal, som banktjänsteman i Dingle, Bengtsfors, Lindesberg och Strömstad.
Fernissat golv, transporterat post och en dag lossat bananer i Göteborgs hamn.
Vapenfri värnplikt som brandman vid brandkårer i Göteborg, Uddevalla och  Malmö.

 
Under studietiden vikarierat som narkossköterska vid Lasarettet i Vänersborg, som underläkare på Apelvikens sjukhus i Varberg, infektionskliniken i Lidköping, kvinnokliniken i Örnsköldsvik, Lillhagens sjukhus i Göteborg, epidemisjukhuset i Göteborg och medicinska klinikerna i Kristinehamn och Karlstad
Tjänstgjort som underläkare vid medicinska kliniker i Karlstad och Halmstad, vid infektionskliniker i Karlstad, Sundsvall och Halmstad psykiatriska kliniken i Karlstad, vid Riksförsäkringsverkets sjukhus i Åre, vid långvårdskliniken i Halmstad, vid allergikliniken, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Vikarierat som provinsialläkare/distriktsläkare i Laholm och Luleå
Överläkare vid Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset, Halmstad 1974-1999

Numera framförallt Loppmarknadsarbetare på Byring & Bråte sedan 1975


 
Forskning
Huvudsakligen kliniska studier (ett femtiotal originalarbeten) inom områdena astma och allergi. Se publikationslista. och  Sammanfattningar från publicerade studier

Publikationer
Artiklar och böcker inom området astma och allergi.Se publikationslista.
Skrivit och skriver memoarer för barn och barnbarn. "När kriget kom till Dingle" utgiven av  Tid och Rum, Göteborg 2014


Annat skriveri
På gamla dar deltagit i flera skrivarcirklar/skrivarkurser
 och skriver då små kåserier eller vad man ska kalla det


Undervisning
Undervisat sjuksköterskeelever i infektionssjukdomar (Karlstad) och invärtes medicin och allergologi (Halmstad).
Utbildning i allergidiagnostik för distriktsläkare vid kurser i Huskvarna, Ronneby, Sundsvall, Uppsala och Södertälje.
Haft ansvar några år för allmänläkares vidareutbildning (NLV-kurser) i invärtesmedicin vid medicinska kliniken, Länssjukhuset, Halmstad.
Allergiseminarium i Riksgränsen för norska allmänläkare 1994, 1995. 1996.
Utbildning i allergidiagnostik, anafylaxi resp. födoämnesallergi för norska allmänläkare i Tromsö 2001 och 2002
Föredrag om astmabehandling och födoämnesallergi Leningrad, Novosibirsk, Kostroma (Ryssland), Palanga och Vilnius (Litauen).
Kurs om Erotik o allergi vid RmA-seminarium i Visby 2001.
Organiserat och undervisat vid astmaskolor och astmainternat i Halmstad.
Föredrag vid något hundratal allergistämmor, undervisningsdagar, work- shops, semiarier mm för läkare och andra personalgrupper inom sjukvården, för politiker och allergiintresserad allmänhet

Utvecklingsarbete
Utarbetat rutiner för verksamhet vid allergimottagning
Älskar flödesdiagram och har utformat sådana för allergiutredning vid olika tillstånd.

Diverse
På 1950-talet deltagit i flera internationella arbetsläger. Liftat från Birmingham till Dingle (i Bohuslän)


Reseledare charteresa m tåg t Österrike 1956
Forskarutbyte i Leningrad, Moskva och Novosibirsk.
Vid flera tillfällen organiserat studiebesök i Sverige för läkare från Ryssland, Estland och Litauen

Skriver  på
Wikipedia.
På Wikipedia skriver jag framförallt om olika allergiska sjukdomar och en del immunologi, om Gröna partier, solidaritetsrörelser, fredsrörelse, mänskliga rättigheter, Dingle och några personporträtt. Dessutom försöker jag skapa balans i artiklar om konflikter, där olika intressenter försöker tenderar att fram bara ena sidans argument, t.ex. Palestinakonflikten.
Debatterar i dagspressen.

Ideellt arbete
Förtroendeuppdrag inom och deltagit i bildandet av Miljöpartiet, Amnesty (ordf. i Hallands distrikt 1998-2011, därefter v.ordf. till 2016 med ansvar för Byring & Bråte-frågor), Halmstads bilpool (sekreterare fram till och med 2014) och Palestinagruppen i Halmstad (sekreterare fram till 2015) med flera organisationer.

Ledamot för mp i Hallands landsting 1988-1991.
Var med och startade i Halmstad
Vietnamkommittén 1967,"Stoppa lyxjul-kampanjen" 1968, Amnesty 1969, Byring & Bråte 1974, ”Halmstadsläkarna - Sänk våra löner” 1976, Fredagsgruppen i Halmstad 1976, Internationella sjukvårdsgruppen 1977, Framtiden i våra händer 1977, Kommittén för fredsmarschen i Centralamerika 1980, El-Salvador-kommitten 1981, Miljöpartiet 1981, .Lokalgrupp för Alternativkampanjen1982, Aktionsgruppen mot främlingskap och rasism 1982, Centralamerika-kommitten, Arbetsgrupp för fredstramparna, Kommittén för mänskliga rättigheter i El Salvador, Nätverket för fred i mellanöstern 2002,
 Har varit något aktiv i
Aktionsgruppen mot svensk atombomb (AMSA) 1960, Folkkampanjen mot kärnkraft , RATT (Rörelsen för alternativ tätortstrafik), Afrikagrupperna, "Huset" på Kyrkogatan med Kulturkaféet Solen (Granne med Brokstorpsgården), Alternativ-festivalerna på 1970-talet
För övrigt medlem avNaturskyddsföreningen, Läkare mot kärnvapen , Gröna bilister, RK, Rädda Barnen, FN-föreningen
 
 
 
I unga år scout och scoutledare (VP)


Deltagit i ett stort antal demonstrationer  i Sverige, Norge, Danmark, USA, Schweiz  och Ryssland för fred, rättvisa, miljö och mot kärnkraft. Bland annat Båstad 1968 och Göteborg 2001. Organiserat många manifestationer i Halmstad.

Filosofi
Varje människa borde verka för att kunna lämna efter sig en värld som är något bättre än den man föddes till. Även om det för närvarande mera får handla om att försöka förlångsamma försämringstaktakt
 
Fritid
Förutom ideellt arbete:


Spela barxyton i Åderlåtarne, Halmstd Brass och Stadsmusikanterna i Halmstad. Trakterade tidigare ventilbasun men har numera så dålig syn  (keratoconus + glaukom) att jag måste ha noterna närmare ögat - därför gått över till baryton . Måste sluta helt hösten 2017
  

När jag orkade:
Odlar grönsaker (speciellt squash och gör småländsk ostkaka på squash) på kolonilott.
Cyklar
Stavvandrar
Läser helst böcker med stor stil


Viktiga författare och andra personer

Några av de många författare och andra från 1900-talet som jag tycker är viktiga: Bertrand Russel, Noam Chomsky, Nelson Mandela, John Pilger, Arundhati Roy, Naomi Klein.
 
Några svenska författare som jag tycker är viktiga: Olof Lagercrantz, Göran Palm, Sven Lindqvist, Sara Lidman, Eva Moberg, Maria-Pia Boethius.
 

Resor 

Åker så gott som alltid tåg, inte med flyg. Ofta med sovvagnen från Köpenhamn till Basel och vidare till Geneve  (som dock slöutat gå under 2014) för att hälsa på Agnetas dotter Alexandra med familj
 
 
Personligt

Handikapp: Hör dåligt pga. vänstersidigt Meniere-syndrom. Ser väldigt dåligt pga. glaukom (höger  öga ser inget alls) och skröpligt drygt 40 år gammalt hornhinnetransplantat (vänster öga ser ungeför 10-20% med glasögohn; bättre mjed hård kohaktlins som tolereras ett par timmar) Transplantationer bilateralt pga. keratokonus.

Om jag inte känner igen dig när vi träffas kan det dels bero på synnedsättning, dels på en viss grad av 
prosopagnosi  (ansiktsblindhet),
 
 Whipple-operation pga. cancer i bukspottskörteln sept. 2014 mwd efterföljande cytostatikabehanhdling. Spridning av cancern 2017. Inte behandlingsbar. Det går mot slutet våren 2018

 

Man kan inte tro att jag varit gift med en tandreglerare nädr man ser teckningen
Familj

Gift 1958 med Inger Egermark (skild 1976).
 

Barn: Anna Eriksson, Göteborg, Tomas Eriksson, Halmstad, Katarina Eriksson, San Fransisco och Kim Eriksson, Karlstad.

Gift 1988 med Agneta Svennberg.
Bonusbarn Alexandra Stålhandske, Collonges s/s, Frankrike 
och Emma Figueres, Huddinge.


Barnbarn Lina, Filip, Felix, Kian, Zak och Yojo 


Bonusbarnbarn Julia, Erik, David (nu vuxna) och Ville
 
Kontaktadress
Gaggegatan 17 B, SE-30237 Halmstad, Sweden
E-mail dinglenisse(snabel-a)telia(punkt)com
Telefon +46 (0)35 129150