Föregående sida om matallergi

Sjukdomsbilder

Det orala allergisyndromet (OAS är vanligt hos vuxna björkallergiker, som pga. korsallergi ofta får matallergi. Symtomen yttrar sig i form av klåda och svullnad i läppar, munhåla och svalg och utlöses framförallt av nötter och färsk frukt. OAS är vanligt förekommande hos björkallergiker. Cirka 60 procent av de patienter som utreds och behandlas på grund av rinokonjunktivit orsakat av björkallergi har födoämnesutlösta orala symtom. Vid OAS kan symtomen i sällsynta fall bli mera uttalade och innefatta även mag/tarmsymtom

 

 Mycket små mängder allergen gav upphov till symtom bara från munhåla och svalg medan större mängder ledde till att även övriga symtom uppträdde

Födoämnesrelaterade mag/tarmbesvär (diarré, gaser, smärta, förstoppning) är det vanligaste symtomet hos vuxna som remitteras till allergiklinik p.g.a. födoämnesöverkänslighet. IgE-förmedlad allergi är sällan orsak till dessa mag/tarm-besvär till skillnad från det orala allergisyndromet. Hos vuxna är, i jämförelse med barn, födoämnesallergi ovanligt som orsak till kronisk förstoppning.

Mag/tarmsymtom förekommer vid några sällsynta pediatriska gastrointestinala sjukdomar, utlösta via allergiska mekanismer: allergisk eosinofil esofagit, allergisk eosinofil gastrit-enterokolit, allergisk enteropati, allergisk kolit, allergisk proktit samt obstipation utlöst av komjölk

 Vid anafylaktiska reaktioner  kan gastrointestinala symtom, ingå i symtombilden. Anafylaxi drabbar framförallt personer som haft atopiska manifestationer sedan barndomen. En variant av anafylaxi är ansträngningsutlöst födoämnesberoende anafylaxi. Vid detta tillstånd tål patienten födoämnet för sig och ansträngningen för sig men får symtom när ansträngningen kommer i anslutning till födointaget.

Andra födoämnesutlösta symtom som kan förekomma är urtikaria, konjunktivit, rinit och astma. Födoämnesutlösta migränbesvär förekommer hos vuxna och födoämnen är sannolikt en något underskattad orsak till migrän.

Sjukdomsbilder

Det orala allergisyndromet (OAS är vanligt hos vuxna björkallergiker, som pga. korsallergi ofta får matallergi. Symtomen yttrar sig i form av klåda och svullnad i läppar, munhåla och svalg och utlöses framförallt av nötter och färsk frukt. OAS är vanligt förekommande hos björkallergiker. Cirka 60 procent av de patienter som utreds och behandlas på grund av rinokonjunktivit orsakat av björkallergi har födoämnesutlösta orala symtom. Vid OAS kan symtomen i sällsynta fall bli mera uttalade och innefatta även mag/tarmsymtom

 

 

 

Mycket små mängder allergen gav upphov till symtom bara från munhåla och svalg medan större mängder ledde till att även övriga symtom uppträdde

Födoämnesrelaterade mag/tarmbesvär (diarré, gaser, smärta, förstoppning) är det vanligaste symtomet hos vuxna som remitteras till allergiklinik p.g.a. födoämnesöverkänslighet. IgE-förmedlad allergi är sällan orsak till dessa mag/tarm-besvär till skillnad från det orala allergisyndromet. Hos vuxna är, i jämförelse med barn, födoämnesallergi ovanligt som orsak till kronisk förstoppning.

Mag/tarmsymtom förekommer vid några sällsynta pediatriska gastrointestinala sjukdomar, utlösta via allergiska mekanismer: allergisk eosinofil esofagit, allergisk eosinofil gastrit-enterokolit, allergisk enteropati, allergisk kolit, allergisk proktit samt obstipation utlöst av komjölk

 Vid anafylaktiska reaktioner  kan gastrointestinala symtom, ingå i symtombilden. Anafylaxi drabbar framförallt personer som haft atopiska manifestationer sedan barndomen. En variant av anafylaxi är ansträngningsutlöst födoämnesberoende anafylaxi. Vid detta tillstånd tål patienten födoämnet för sig och ansträngningen för sig men får symtom när ansträngningen kommer i anslutning till födointaget.

Andra födoämnesutlösta symtom som kan förekomma är urtikaria, konjunktivit, rinit och astma. Födoämnesutlösta migränbesvär förekommer hos vuxna och födoämnen är sannolikt en något underskattad orsak till migrän.

 

Tabell 2. . Fördelning av symtom (%) enligt enkäter bland vuxna individer med födoämnesöverkänslighet enligt tre olika undersökningar

 

(tabell ska komma) 

·                                        1) Eriksson, Nils E, Möller, Christian et al. (2004). Self-reported food hypersensitivity in Sweden, Denmark, Estonia, Lithuania, and Russia. J Investig Allergol Clin Immunol 14: 70-9.
2) Burney, PG, Luczynska, C et al. (1994). The European Community Respiratory Health Survey. Eur Respir J 7: 954-60

 

Vilka födoämnen utlöser överkänslighetsreaktioner?

Nästan all mat kan ge överkänslighetssymtom. Vissa födoämnen är dock vanligare än andra. Tabell 3 visar vilka födoämnen som oftast anges ge besvär hos vuxna svenskar. Det bör observeras att endast proteinmolekyler fungerar som allergen. Man kan alltså inte vara allergisk mot fett.

.

Tabell ska komma

Siffrorna kommer från denna klickbara artikel


Ämnen som ger besvär via IgE-förmedlad allergi

Vissa födoämnen ger ofta upphov till allergi eller annan överkänslighet medan andra sällan gör det. De födoämnen som oftast utlöser IgE-förmedlade reaktioner är animalier som mjölk, ägg, fisk och skaldjur samt vegetabilier som jordnötter, trädnötter och stenfrukter.

Allergenhalten i en föda påverkas av allergenernas kemiska egenskaper och värmestabilitet. Värmetillagad mat som innehåller värmelabila allergen, kan i regel tålas av den som är allergisk mot råvaran. Filmjölk och yoghurt tolereras vanligen bättre än obehandlad mjölk av den som är mjölkallergisk. Allergenpanoramat förändras med åren.

Enligt en nordamerikansk undersökning står mjölk, ägg, jordnötter, vete, soja och trädnötter för närmare 90% av födoämnesallergierna hos barn. Enligt samma undersökning står jordnötter, trädnötter, fisk och skaldjur för majoriteten av reaktionerna hos vuxna i USA.

 
I Sverige är matallergi pga. korsallergi mycket vanligt.

 

Speciella synpunkter avseende mjölk och mjöl hos vuxna

Mjölk

Mjölkallergi, som är mycket vanlig hos spädbarn, kan även debutera i vuxen ålder. I en studie på 34 vuxna mjölkallergiska individer noterades symtom framför allt från luftvägar och hud, medan mag/tarm- och cirkulationssystem drabbades mer sällan, om man jämför med situationen hos barn. Efter 4 år var kunde bara 28 procent tolerera mjölk. Jämfört med barn tycks mjölkallergi hos vuxna vara mindre vanligt men ha tendens att kvarstå längre.

Spannmålsprodukter

Det finns endast sparsamma rapporter avseende samband mellan intag av spannmålsprodukter och allergiska symtom hos vuxna. Allergi mot vetemjöl tycks vara ovanligt och är framför allt beskrivet vid födoämnesberoende, ansträngningsutlöst anafylaxi. Kombinationen fysisk ansträngning och intag av vetemjöl krävs för att utlösa symtom. Hos vissa av dessa patienter tycks samtidigt intag av acetylsalicylsyra öka reaktionsbenägenheten. Det finns även rapporter om kontakturtikaria och allvarlig allergi (anafylaxi) utlöst av kornmjöl. Öl som tillverkas med mältat korn kan ge allergiska reaktioner. 

Annan mjöl-/mjölköverkänslighet

Liksom hos barn finns det en grupp vuxna med tarmsymtom som förbättras av gluten- och/eller mjölkfri kost trots att upprepade tester avseende celiaki och allergi varit negativa. Inte sällan har patienten upptäckt sambandet via råd från hälsokosthem eller s.k. naturläkare. Oklara mag/tamsymtom hos vuxna kan bero på mjölkallergi där symtomen är fördröjda, ibland med debut flera dagar efter mjölkintag. Symtombilden liknar den vid laktosintolerans

Födoämnen som ger besvär pga.korsallergier

På grund av likheter i allergena strukturer förekommer födoämnesallergi kopplad till allergi mot en del inhalationsallergen. Den i vårt land vanligaste pollenrelaterade överkänsligheten är den mellan björkpollen och nötter, äpplen, päron, kiwi och stenfrukter (som plommon, körsbär och persikor). Se födoämnen med asterisk i tabell 2 Se artikel om korsallergi

Gråboallergi kan vara relaterat till allergi mot bl.a. selleri, morot, persilja, fänkål, koriander, kamomill, anis, kummin solrosfrö och honung. Inhalationsallergi mot insekter är kopplad till allergi mot skaldjur och allergi mot latex (naturgummi) är relaterad till allergi mot bland annat banan, kiwi och avokado.

Det finns även omfattande korsreaktioner inbördes bland olika födoämnen, t.ex. bland olika fiskarter, olika skaldjur och inom diverse botaniska familjer. Baljväxter är en grupp av födoämnen som korsreagerar. Exempel på baljväxter är jordnötter, soja, linser, bönor, ärtor lakrits och lupinmjöl. Trots att immunologiskt påvisbar korsallergi är vanlig, har den sällan klinisk betydelse. I praktiken innebär detta att en jordnötsallergisk individ sällan behöver undvika andra baljväxter


Annan allergi

Celiaki bör man tänka på vid diffusa mag/tarmbesvär relaterade till föda. Viktigt är att skilja IgE-förmedlad allergi mot olika mjölsorter från celiaki (glutenintolerans med villusatrofi). Vid IgE-förmedlad allergi är anamnesen mer tydlig ifråga om relationen mellan mjölintag och symtom. En patient med celiaki har däremot oftast ingen anamnes som antyder överkänslighet mot mjöl. Däremot kan mjölkintolerans förekomma beroende på laktasbrist sekundärt till villusatrofi. Glutenfri diet läker ut tarmen och patienten tolererar mjölk igen. Hos vuxna med celiaki förekommer, förutom IBS-liknande symtom, trötthet, depression, avmagring, brist på järn, folat och B12, osteomalaci, ödem, neuropati, infertilitet och hudsymtom (dermatitis herpetiformis).

Födoämnen som utlöser symtom via icke-immunologiska mekanismer

Lagrade kött- (ex. salami) och mjölkprodukter (aromatiska ostar) kan innehålla höga nivåer av biogena aminer ex. histamin, tyramin, tryptamin men även andra livsmedel kan innehålla höga nivåer.  Flera olika faktorer kan påverka bildning av biogena aminer i födan.

Exempel på histaminförgiftning är när en patient söker akut efter att ha förtärt en tonfiskpizza och samtidigt druckit rödvin. En stund (minuter-timmar) efter måltiden debuterar symtom såsom flush i ansikte och bröst, magknip, diarréer, diffus andnöd.Tonfisk, som är en makrillfisk (scombroidfisk) innehåller stora mängder histidin i fri form, vilket gör att histamin lätt bildas om fisken hanteras olämpligt t.ex. genom att burken med tonfisk förvaras med öppet lock under några dagar.

Samma födoämne - olika verkningsmekanismer

Ett och samma födoämne kan ge liknande symptom genom olika verkningsmekanismer. Således kan skaldjur, tomat och fisk ge symptom via IgE-förmedlad allergi, även genom mediatorfrisättning via direkt stimulering av mastceller och indirekt genom att stimulera produktionen av histaminfrisättande faktorer. Dessutom kan symtom uppkomma till följd av födoämnets amininnehåll.

Ägg kan ge symptom via IgE-allergi men även genom direkt mastcellsstimulering. Jordgubbar kan ge symptom genom ospecifik mastcellsstimulering och möjligen även genom IgE-förmedlad allergi pga. en nyligen påvisad immunologisk korsreaktivitet med björkpollen.

 

För fortsättning - diagnostik och behandling - klicka här