The best way to predict the future is to help create it

Varje människa borde verka för att kunna lämna efter sig en värld som är något bättre än den man föddes till. Även om det för närvarande mera får handla om att försöka  förlångsamma försämringstakten


Är medlem i eller stöder på annat sätt


Organisationer för fred, mänskliga rättigheter och internationell solidaritet
 
Miljöorganisationer

1970-talets alternativrörelse i Halmstad

 

”Vänstern” under 1970-talet och åren däromkring bestod inte bara av debatt bland testuggande skrivbordsmarxister i huvudstaden. Runtom i landet verkade mängder av ”vänstergrupper” aktivt för fred, miljö, mänskliga rättigheter och internationell solidaritet

Från Halmstad kan jag erinra mig att bland andra följande grupper uppstod eller verkade under dessa år: "Stoppa lyxjul-kampanjen", Afrikagruppen, Kommittén för fredsmarschen i Centralamerika, Kommittén för mänskliga rättigheter i El Salvador, Palestinagruppen, El-Salvadorkommittén, Centralamerikakommittén, Emmaus, Framtiden i våra händer, Svensk-indianska föreningen, Vietnamkommittén, ”Halmstadsläkarna - Sänk våra löner”, Internationella sjukvårdsgruppen, Fredagsgruppen (avsätter del av lönen till U-landsprojekt), Kubakommittén, Chilekommittén, Salvador Allende-kommittén, Folkkampanjen mot kärnkraft, Miljövårdsgruppen, Rörelsen för alternativ tätortstrafik), Alternativ Ett (Opinion mot planerad Ringled), Fältbiologerna, Matfront, Socialdemokrater för en alternativ energipolitik. Aktionsgruppen mot främlingskap och rasism, CISV, Fredsgruppen i Halmstad, Kristna freds, Kvinnor för fred, Nätverket för fred i mellanöstern, Läkare mot kärnvapen, FN-föreningen, Arbetsgruppen för fredstramparna, MUDI-MUMS matlag, Amnestygruppen, Kulturkaféet Solen, Alternativfestivalerna, Halmstrået (alternativ butik), FIB-gruppen, Alternativkampanjen, Arbetarteatern, Arbetarkommunens bokcafé.

 

Någon borde någon gång skriva detta 70-tals alternativhistoria i Halmstad. I väntan på att en författare dyker upp har jag börjat samla lite data. Klicka här.

Om du kan komplettera med något (personligt minne, protokoll, verksamhetsberättelser, foton eller dylikt) är det jättebra 


 
Vart ska du åka?
Räkna ut miljökostnaden!
Klimatkalkylera resor inom Sverige: www.sj.se/sj - klicka på Miljö - Miljödata /jsp/polopoly.jsp?d=6765&l=sv
Klimatkalkylera flygresor till andra länder: http://www.climatecare.org/dagens/

 
 
Vettiga födelsedagspresenter:

 

Länkar
Några länkar till olika alternativrörelser med mera hittar du här:
 
En del länkar till fredsrörelser finns här:
 
 

Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad
Martin Luther King