icke-medicinska skriverier
(en del länkar funkar f.n. inte - ska ordnas så småningom)
 

 

 Icke-medicinska böcker

Lymlar och ligister med pamfletter och plakat

50 år med alternativrörelser

(2017)

ISBN  9789176994559

Kan köpas på Café Strandgatan 20

 

 
 
 

Suggestion mot stelkramp och andra minnen från arbetet som underläkare för 50 år sedan (2015 )

 

 

 

 

 

 
 Apropå råttan i Haverdal

Rör på benen

Apropå sjukvårdspersonalens kunskaper.

Apropå prinsessbröllop

Apropå semesterresor

Säg mig vem du är och jag ska känna igen dig

Den svåra konsten att hitta rätt

Kan man förbjuda reklam?

En skymt av Pelé – eller inte

Klok som en skomakare

 
 
Reseberättelser
 

Några sanna berättelser ur livet 

 
 
 
Några medicinska minnen
 
 
 
 

Dagbok från fritiden under studiebesök i Leningrad, Moskva och Novosibirsk

Fiktion och minnen
(huvudsakligen övningsuppgifter från skrivarcirklar) 
 
 
Sjöraggare
 
  
 
 
 
 
 
 

Några ideologiska artiklar
Debattartikel från 1970-talet:

 

Kortare debattinlägg i dagspressen
 
Diverse


Medicinska artiklar
 
Böcker
 • Eriksson NE Frågor och svar om astma. Patientinformation. Boehringer Ingelheim, Skärholmen, 1985.
 • Eriksson NE. Spörgsmål og svar om astma. Boehringer Ingelheim, Vanlöse, Danmark, 1987
 • Eriksson NE. Astma - utredning och behandling. Boehringer Ingelheim, 1986.
 • Eriksson NE, Astma och allergi i praktiken. (Samling av tidigare publicerade artiklar) Draco, Lund 1990.
 • Eriksson (red) Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård, Studentlitteratur, 1992
 • Bengtsson U & Eriksson NE (red) Förrädisk föda. Om överkänslighet för mat och dryck. TIKA, 1996
 • Eriksson NE. Allergipraktika. TIKA, 1997 (även översatt till estniska)
 • Eriksson NE & Hedlin (red) G. Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård. Andra uppl. Studentlitteratur, Lund, 1999
 • Eriksson NE (red). Så handlägger vid födoämnesöverkänslighet. Glaxo, Göteborg, 2000
 • Eriksson NR. Allergipraktika, Andra reviderade upplagan. 2003
 • Bengtsson U & Eriksson NE (red) Förrädisk föda. Andra reviderade upplagan, ASTRAZENECA 2003
 • Edberg, Ulla, Foucard, Tony, Bengtsson, U och Eriksson Nils E (red) Mat och överkänslighet. Ett kunskapsunderlag, Astma och allergiförbundet, Stockholm, 2006
 

Publikationslista