Egna artiklar av allmänintresse om allergi och astma


Allergi och erotik

Allergi och semesterresor

Är svenskar allergiska mot kackerlacka?

Kliniska aspekter på korsallergier


Nyare kunskaper om korsallergier


Kan kyssar, Chaplin och Moazart hjälpa mot allergi

Nya kunskaper om korsallergier


Alkohol och allergi

Allergiska besvär av musikinstrumnentBöcker

 • Eriksson NE Frågor och svar om astma. Patientinformation. Boehringer Ingelheim, Skärholmen, 1985.
 • Eriksson NE. Spörgsmål og svar om astma. Boehringer Ingelheim, Vanlöse, Danmark, 1987
 • Eriksson NE. Astma - utredning och behandling. Boehringer Ingelheim, 1986.
 • Eriksson NE, Astma och allergi i praktiken. (Samling av tidigare publicerade artiklar) Draco, Lund 1990.
 • Eriksson (red) Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård, Studentlitteratur, 1992
 • Bengtsson U & Eriksson NE (red) Förrädisk föda. Om överkänslighet för mat och dryck. TIKA, 1996
 • Eriksson NE. Allergipraktika. TIKA, 1997 (även översatt till estniska)
 • Eriksson NE & Hedlin (red) G. Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård. Andra uppl. Studentlitteratur, Lund, 1999
 • Eriksson NE (red). Så handlägger vid födoämnesöverkänslighet. Glaxo, Göteborg, 2000
 • Eriksson NR. Allergipraktika, Andra reviderade upplagan. 2003
 • Bengtsson U & Eriksson NE (red) Förrädisk föda. Andra reviderade upplagan, ASTRAZENECA 2003
 • Edberg, Ulla, Foucard, Tony, Bengtsson, U och Eriksson Nils E (red) Mat och överkänslighet. Ett kunskapsunderlag, Astma och allergiförbundet, Stockholm, 2006

- - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

Abstracts från mina vetenskapliga artiklar


Referenslista medicinska artiklar