Debatt 2013

Dålig förbättring

Flygförbindelserna mellan
Halmstad och Stockholm ska bli bättre. Fler avgångar. Beklagligt.
Växthusgaserna från flyget bör minskas. Nu ökar de istället

Bojkotta Israel

Trots framgångarna för mittenpartier vid valet i
Israel tyder det mesta på att Netanyahus
omedgörliga högerallians ska fortsätta att regera. Det innebär fortsatt
ockupation, våld, murbygge, markstöld och och vattenstöld. Flera bosättningar
på ockuperat område, fortsatt export av varor olagligt producerade på
palestinsk mark, fortsatta husrivningar. trakasserier och politiska fängslanden.
Den israeliska fredsrörelsen är försvagad. Den förfäras över Netanyahus politik,
som inte leder till fredssamtal och ger inte Palestina någon framtid.

Vi bör
stödja de fredsinitiativ som finns. Vi kan stödja dem bland annat genom att
delta i bojkotten av Israeliska varor.

Beskatta köttet

Förslaget om en
koldioxidskatt på kött är bra. Hela mänskligheten hotas av enorma
klimatkatastrofer om vi fortsätter ett ohejdat utsläpp av växthusgaser. Minskad
köttkonsumtion är bara en av de många förändringar i vår konsumtion som är nödvändiga

Absurd civilisation

Redan  i början på 1980-talet skrev Olof
Lagercrantz: ”Den enda övertygelse jag äger är att vår civilisation är absurd
och det absurdaste av allt är, att detta inte är allmänt känt”. Sedan dess har
det närmast dagligen kommit nya tecken på vår civilisations absurditeter.  Ett litet exempel från DN dem 3 februari:
bokningar av weekendresor har ökat med 13% . Detta i en värld som behöver
minska sina utsläpp av växthusgaser dramatiskt; 
till ett par ton koldioxid  per
person och år. Bland weekendresor är New-York mest populärt. En resa Stockholm
- New York  kostar 958 kg koldioxid (SAS
utsläppskalkylator) – alltså ungefär halva årskvoten. Om man gör en sådan resa
har man  sedan inte mycket utsläpp kvar
till  att leva på resten av året – till
uppvärmning, bilresor, mat och övrig konsumtion.

Visst är vår civilisation absurd.

 

 

Tiggarna är inte offer för kriminella ligor


Svar till Oleg Datsishin (HP19/3)

Runtom i Europa diskrimineras romer. Många saknar möjlighet att försörja sina familjer. De tvingas tigga.
Datsishin vill förbjuda tiggeri och påstår utan några bevis att de utländska tiggarna är offer för människohandel, offer för välorganiserade tiggeriligor där pengarna går till några utvalda uppe i hierarkin.
Detta är av allt att döma en myt. En i breda kretsar utbredd myt.
– Vi har bedrivit spaning och har en pågående utredning, men det finns inget som tyder på att det rör sig om människohandel eller organiserad brottslighet, säger Jan Henriksson, gruppchef för utredningsgruppen i Stockholms City
– Vi har inga belägg för att tiggeriet skulle vara organiserat, säger Lars Christiansson vid Göteborgs citypolis
– Det finns inga tecken på att tiggeriet organiseras av slemma maffiabossar, säger Stockholms stadsmissions direktor Marika Markovits
– Det är fruktansvärt fattiga storfamiljer som tigger, säger Ingrid Schiöler som har ägnat sig åt romers sociala problem i 40 år.
– Det handlar om familje- och släktgrupper som reser, tigger och övernattar tillsammans säger Dick Fäldt från Franciskushjälpen som arbetar bland romer på Göteborgs gator.
Att frysande stå på knä och tigga utanför Hemköp i ett vinterkallt Halmstad och är inget nöje, det är fruktansvärt – men bättre än att låta familjen svälta. Vi svenskar, som internationellt sett lever ett lyxliv, skulle naturligtvis må bättre om vi slapp att se den bottenlösa nöden på nära håll. På våra egna gator. Men nog borde vi orka stå ut med att se den?
Förbjud inte tiggeri. Ett förbud skulle förvärra livet för Europas fattigaste och mest förföljda människor. Hjälp tiggarna istället.
Nils E Eriksson

 

Protestera mot något annat?

Det finns tusentals stora problem. Alltför få engagerar sig. Det skulle behöva många som protesterar mot övergrepp av alla de slag.

Några är trots allt engagerade i någon viktig fråga. Om de då protesterar mot någon orättfärdighet, som våra dominerande opinionsbildarna inte tycker är upprörande, får de ibland uppmaningen att protestera mot något annat.

När jag på 60-talet under Vietnamkriget protesterade mot att världens mäktigaste nation ville bomba ett fattigt asiatiskt land tillbaka till stenåldern, då hände det att jag fick rådet att istället göra något åt knarket. När nu några på Nakba-dagen protesterar mot att Israel– en icke-europeisk nation, som har regionens i särklass starkaste krigsmakt, som ockuperar ett annat folk och bryter mot internationella lagar, vägrar åtlyda FN-resolutioner, trakasserar och fängslar palestinier, konfiskerar mark och mycket annat – deltar i Eurovision Song Contest, då uppmanas de att protestera mot något annat.

Det är orimligt kräva att de som lägger ned mycket av sin fritid på engagemang i en viss fråga, också måste engagera sig i andra frågor. Uppmana istället de oengagerade att göra något. Ingen kan göra allt. Alla kan göra något.

Nils E Eriksson

 

Fotnot: Nakba, "Den stora katastrofen", var fördrivningen av omkring 700 000 palestinier från deras hem 1948. Detta ihågkoms årligen den 15 maj, som blivit Nakbadagen

 

Problem för affärer i centrum

I ett HP-reportage häromdagen påtalades att stadskärnan får problem på grund av affärscentra utanför staden.

Affärerna i centrum måste ges chans att överleva. Några tror att en del av lösningen är flera parkeringsplatser för bilar. Nog finns det vettigare och modernare sätt att ordna transporter i en stadskärna, vars stadsplan är från början av 1600-talet. Allra helst som biltransporter av miljöskäl måste minskas. Varför inte göra centrum bilfritt och istället ordna el-drivna minibussar mellan centrum och bussterminaler och parkeringsplatser? Bussar som gratis transporterar människor och deras varor till och från centrum.

 

En julbetraktelse 2013